06 81 225 110

Discussie met de fiscus (bezwaar en beroep)

Discussie met de fiscus (bezwaar en beroep) Bij een bezwaar of beroep worden naast de inhoudelijke discussie ook de formele aspecten in acht genomen. Naast het in de gaten houden van de termijnoverschrijding (door de fiscus)  wordt o.a. ook verzocht om de bezwaar- en beroepskostenvergoeding, het recht gehoord te worden en het recht stukken in […]

Estate planning

Estate planning Laat het vermogen overgaan naar de volgende generatie zonder te veel belasting te betalen. Dit kan door gebruik te maken van de vrijstellingen in de schenkingbelasting en kan door een plan te maken. Ook kan het door een juiste structuur te benutten.

Internationale IB en VPB

Martijn Jonker is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht met betrekking tot inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Hij fungeert als sparringpartner voor accountants en administratiekantoren.

Herstructurering

De juist structuur voor een onderneming is belangrijk. Een structuur moet passen binnen het risicoprofiel van de groep van ondernemingen en fiscaal optimaal zijn. Vaak is daarvoor een herstructurering nodig. Het is dan mogelijk om de herstructurering zonder belastingheffing te doen. Ook kijkt Martijn Jonker daarbij naar andere aspecten welke nog kunnen spelen in de nieuwe […]

Internationaal ondernemen

Is sprake van een ondernemer die internationaal zaken gaat doen dan wordt de belastingwetgeving ingewikkeld. Belastingverdragen, buitenlandse-, binnenlandse regelgeving en voorkomingsmethoden maken dat geen sprake is van een standaard casus. Dit levert risico’s op maar ook mogelijkheden. Door de juiste vormgeving en keuzes kan veel belasting worden voorkomen. Het is daarbij van belang voor vertrek […]

Deelnemingsvrijstelling

Een deelneming kan dividend uitkeren zonder dat dit tot belastingheffing leidt bij de moeder. Nagegaan moet worden of aan alle vereisten van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan.

Fiscale eenheid

Binnen de fiscale eenheid gelden veel anti-misbruikregels. Daarnaast kan de fiscale eenheid ook als herstructureringsinstrument worden gebruikt of voor internationale constructies, bijvoorbeeld met Duitsland.

Verliesverrekening

Zijn verliezen wel verrekenbaar? Mogelijk krijgt een vennootschap of ib-ondernemer te maken met verliesverdamping of is sprake van voorvoegingsverliezen. De verrekeningsproblematiek is bijzonder ingewikkeld, maar door de juiste fiscale vormgeving kan wellicht voorkomen worden dat verliezen verdampen. Jonker Belastingen denkt ook mee over de verrekening van voorvoegingsverliezen.

Boekenonderzoeken

Een boekenonderzoek gebeurt doorgaans door een controleur van de Belastingdienst. Die signaleert lastigere belastingmaterie. De controleur gaat daarbij veelal uit van zijn eigen generale kennis en ervaring. Omdat een onderzoek vaak omvangrijk is, is het voor de Belastingdienst lastig te weten hoe de regelingen aan de hand van literatuur en jurisprudentie precies moeten worden uitgelegd. […]

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren. Hiervoor zijn verschillende fiscale oplossingen hoe dit zonder belastingheffing kan gebeuren. Er zijn regelingen zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Vaak gaat de bedrijfsopvolging ook samen met een herstructurering. Maak bij bedrijfsopvolging gebruik van alle fiscale faciliteiten in samenhang met de meest bruikbare structuur.