Selecteer een pagina

Een deelneming kan dividend uitkeren zonder dat dit tot belastingheffing leidt bij de moeder. Nagegaan moet worden of aan alle vereisten van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan.