Selecteer een pagina

Bij een bezwaar of beroep worden naast de inhoudelijke discussie ook de formele aspecten in acht genomen. Naast het in de gaten houden van de termijnoverschrijding (door de fiscus)  wordt o.a. ook verzocht om de bezwaar- en beroepskostenvergoeding, het recht gehoord te worden en het recht stukken in te zien.