Selecteer een pagina

De juist structuur voor een onderneming is belangrijk. Een structuur moet passen binnen het risicoprofiel van de groep van ondernemingen en fiscaal optimaal zijn. Vaak is daarvoor een herstructurering nodig. Het is dan mogelijk om de herstructurering zonder belastingheffing te doen. Ook kijkt Martijn Jonker daarbij naar andere aspecten welke nog kunnen spelen in de nieuwe structuur, zoals de bepaling van het gebruikelijk loon via de CUP methode (referentieloon) of de afroommethode, dat financieringen binnen het risicoprofiel passen.