Selecteer een pagina

Bij een liquidatie komen meerdere aspecten kijken. Liquidatie van een deelneming kan onder voorwaarden als verlies worden opgevoerd. Het is dan van belang te bekijken wat de hoogte is van het opgeofferd bedrag. Een interne overdracht binnen een groep van vennootschappen leidt dan bijvoorbeeld niet tot een verhoging van het opgeofferd bedrag. Tevens vinden in de liquidatiesfeer vaak kwijtscheldingen plaats van vorderingen op de geliquideerde vennootschap. Dit leidt in principe tot winstneming. Onder voorwaarden kan belastingheffing worden voorkomen.

Bij een aanmerkelijk belang is het belangrijk vast te stellen wat de juiste verkrijgingsprijs is. In samenhang hiermee speelt het een grote rol of een eventuele ter beschikkingstelling tot een verlies leidt in box 1 of in box 2 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Zie ook hierna onder onzakelijke leningen.