Selecteer een pagina
Liquidatie

Liquidatie

Bij een liquidatie komen meerdere aspecten kijken. Liquidatie van een deelneming kan onder voorwaarden als verlies worden opgevoerd. Het is dan van belang te bekijken wat de hoogte is van het opgeofferd bedrag. Een interne overdracht binnen een groep van...
Due diligence (overname risico’s)

Due diligence (overname risico’s)

Bij een overname worden ook belastingrisico’s uit het verleden overgenomen. Jonker Belastingen maakt een inventarisatie van de risico’s die worden overgenomen. Hiervoor worden van meerdere jaren de jaarrekeningen, de aangiften en toegepaste fiscale adviezen...
Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren. Hiervoor zijn verschillende fiscale oplossingen hoe dit zonder belastingheffing kan gebeuren. Er zijn regelingen zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Vaak gaat de bedrijfsopvolging ook samen...
Boekenonderzoeken

Boekenonderzoeken

Een boekenonderzoek gebeurt doorgaans door een controleur van de Belastingdienst. Die signaleert lastigere belastingmaterie. De controleur gaat daarbij veelal uit van zijn eigen generale kennis en ervaring. Omdat een onderzoek vaak omvangrijk is, is het voor de...
Verliesverrekening

Verliesverrekening

Zijn verliezen wel verrekenbaar? Mogelijk krijgt een vennootschap of ib-ondernemer te maken met verliesverdamping of is sprake van voorvoegingsverliezen. De verrekeningsproblematiek is bijzonder ingewikkeld, maar door de juiste fiscale vormgeving kan wellicht...